Var vänlig uppdatera din webbläsare

Sedan den 12e Januari, 2016 har Microsoft slutat uppdatera webbläsaren Internet Explorer.
För att fortsätta använda vår webbplats rekomenderar vi att du uppdaterar till Microsoft Edge eller Google Chrome. Läs mer om Microsofts uttalande genom att klicka här. Om du behöver komma i kontakt med oss omgående går det mycket bra att ringa oss på telefonnummer: 08-663 11 00.

Uppgradera

Brand & Säkerhet

Brandsläckning som det borde fungera

Vi släcker bränder som man borde, med H2O. Mer behöver du inte. Du kan göra dig av med skum & pulver och på så vis slippa onödig sanering och skadliga kemikalier i vår omgivning genom att applicera det på rätt sätt, VATTENDIMMA. För att göra det simpelt kan en brand endast uppstå om tre saker finns: Värme, Syre och Energi. Eliminerar du ett av dessa element dör också branden. Vår teknik eliminerar värmen effektivast, och på samma gång tar den bort tillgången till syre. Med endast energi kvar kan branden inte fortsätta och vi har uppnått vårt mål: branden är släckt.

Energi

Värme

Syre

Vår teknik

Ingen sanering

När brand uppstår innebär det ofta dagar av sanering. Vår släckningsmetod kräver ingen sanering utan du kan komma igång med din verksamhet samma dag.

Patenterad T-Rotor

Tack vare vår unika rotor i tuberna blandas luft och vatten innan den möter munstycket som sedan i sin tur fördelar luft och vatten till små partiklar.

Kylande effekt

Vatten kyler. Vattendimma kyler ännu mer och är inte farligt mot eld i olja. Med 40-75 µm små droppar skapas en tät dimma.

Testvinnare

Denna teknik är testvinnare på många sätt. Miljövänlig och helt utan kemikalier, effektiv och visar på mindre risk för återantändning.

Stor bredd

Installerade släcksystem i kök, brandväggar som skapar en kylande ridå eller en enkel brandsläckare? Vi har det mesta.

Vattenbaserad

100 % H2O och inget annat.

utmärkelser

Vi utbildar. Du räddar liv.

Det finns många krav på arbetsplatser och vi vill göra det enkelt för dig och din verksamhet att säkerställa att ni uppfyller kraven. Ingen vill vakna upp till en dag där en förödande olycka rubbar hela arbetsplatsens trygghet. Att istället ta en liten kostnad på att alla sitter med rätt kunskap som uppfyller kraven, är så mycket mer värt en att ta risken för brand, olyckor eller okunskap hur man räddar ett liv. Håller du med?

Klicka nedan på den utbildning du vill läsa mer om

Brandfarliga och heta arbeten

Brandfarliga Arbeten är en utbildning för dig som arbetar med moment där det finnsrisk att brand kan uppstå på grund av tillfälliga arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning som exempel lödning, kapning, svetsning eller torkning.

Vem behöver utbildningen?

Du som är brandvakt, anställd och/eller entreprenör och som utför brandfarliga arbeten kan gå den här utbildning. Brandfarliga Arbeten vänder sig också till arbetsledare och företagsledare som är beställare eller tillståndsgivare av Brandfarliga Arbeten.

Vem behöver utbildningen?

Du som är brandvakt, anställd och/eller entreprenör och som utför brandfarligaarbeten kan gå den här utbildning. Brandfarliga Arbeten vänder sig också tillarbetsledare och företagsledare som är beställare eller tillståndsgivare av Brandfarliga Arbeten.

Visa mer

Vad får du lära dig?

 • - Lagstiftning och försäkringskrav
 • - Brandtori
 • - Förebyggande brandkunskap
 • - Riskhantering
 • - Organisation
 • - Säkerhetsregler
 • - Praktisk släckövning
 • - Övning/Grupparbeten
 • - Certifieringstest

Vad får du lära dig?

 • - Lagstiftning och försäkringskrav
 • - Brandtori
 • - Förebyggande brandkunskap
 • - Riskhantering
 • - Organisation
 • - Säkerhetsregler
 • - Praktisk släckövning
 • - Övning/Grupparbeten
 • - Certifieringstest
Visa mer

HLR & Hjärtstartare

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning för vuxna och hurman använder en defibrillator/hjärtstartare vid ett plötsligt hjärtstopp.Vi lär oss också att behandla en person med luftstopp.(Max antal 12 st ochgenomförs på ca 2,5 tim)

Vem behöver utbildningen?

HLR-utbildningen riktar sig till alla och inga speciella förkunskaper krävs.Utbildningen skall ge deltagarna kunskap och beredskap för att kunna agera vid ett hjärtstopp.

Vem behöver utbildningen?

HLR-utbildningen riktar sig till alla och inga speciella förkunskaper krävs.Utbildningen skall ge deltagarna kunskap och beredskap för att kunna agera vid etthjärtstopp.

Visa mer

Vad får du lära dig?

 • - De första kritiska minuterna
 • - Kedjan som räddar liv
 • - Kontrollera livstecken
 • - Skapa fri luftväg
 • - Medvetslös person i stabilt sidoläge
 • - Larmning
 • - Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

Vad får du lära dig?

 • - De första kritiska minuterna
 • - Kedjan som räddar liv
 • - Kontrollera livstecken
 • - Skapa fri luftväg
 • - Medvetslös person i stabilt sidoläge
 • - Larmning
 • - Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
Visa mer

Fallskydd

Vid arbete på hög höjd gäller i första hand att risken för fall till lägre nivå ska vara förebyggd. Om man inte kan använda skyddsräcken eller annan kollektiv fallskyddsutrustning ska personligt fallskydd användas. Hur detta ska vara utformat regleras i lagar, föreskrifter och standarder, till vilka denna kurs är anpassad. Det är en garanti för kvalitativ utbildning.

Vem behöver utbildningen?

Personal som använder, eller kan komma att använda, personligt fallskydd.

Vem behöver utbildningen?

Personal som använder, eller kan komma att använda, personligt fallskydd.

Visa mer

Vad får du lära dig?

 • - Lagar och föreskrifter
 • - Planering och riskanalys
 • - Produktkategorier
 • - Kollektiv/personligt fallskydd
 • - Förankring, kopplingssystem, skarp kant
 • - Produktkategorier
 • - Kontroll före användning
 • - Räddningsplan
 • - Teoriprov

Vad får du lära dig?

 • - Lagar och föreskrifter
 • - Planering och riskanalys
 • - Produktkategorier
 • - Kollektiv/personligt fallskydd
 • - Förankring, kopplingssystem, skarp kant
 • - Produktkategorier
 • - Kontroll före användning
 • - Räddningsplan
 • - Teoriprov
Visa mer

Utrymningsledare

Är du utsedd till utrymingsledare på din arbetsplats? Den här kursen får du en grundläggande utbildning i hur du ska agera och vad som förväntas av din roll. Kursen kan kompletteras med en utrymningsövning på plats i era lokaler..

Vem behöver utbildningen?

Utbildningen riktar sig till de personer som har en aktiv del i utrymningsorganisation i händelse av brand eller annan olycka.

Vem behöver utbildningen?

Utbildningen riktar sig till de personer som har en aktiv del i utrymningsorganisation ihändelse av brand eller annan olycka.

Visa mer

Vad får du lära dig?

Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha kompetens för att kunna agera inom respektive befattning och aktivt bidra till en läkare utrymning på företaget. Deltagare skall kunna leda kollegor i händelse av en utrymning.

 • – Brandteori
 • – Brandfarliga varors egenskaper
 • - Lagen och förordningen om brandfarliga varor
 • - Sprängämnesinspektionens föreskrifter
 • - Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • - Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
 • - Tillsyn och kontrollrutiner
 • - Ansvarsfrågor vid ”Heta Arbeten”
 • - Brandsläckarutrustning
 • - Beredskap vid olyckor

Vad får du lära dig?

Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha kompetens för att kunna agera inomrespektive befattning och aktivt bidra till en läkare utrymning på företaget. Deltagare skall kunna leda kollegor i händelse av en utrymning.

Visa mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, är en metod som hjälper arbetsgivaren att leva upp till sitt ansvar och sina skyldigheter enligt Lagen om skydd mot olyckor. SBA är verktyget som säkerställer att brandskyddet håller och framförallt bibehålls på en hög nivå över en längre tid. Med ett väl fungerande SBA blir medarbetarna engagerade i brandskyddsarbetet, uppmärksamma på risker och kan ta initiativ för att snabbt genomföra brandförebyggande åtgärder.

Vem behöver utbildningen?

Utbildningen vänder sig till brandskyddsansvariga som ska bedriva SBA-arbete samtbrandskyddskontrollanter som ska genomföra brandskyddskontroller.

Vem behöver utbildningen?

Utbildningen vänder sig till brandskyddsansvariga som ska bedriva SBA-arbete samtbrandskyddskontrollanter som ska genomföra brandskyddskontroller.

Visa mer

Vad får du lära dig?

Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha kompetens för att kunna agera inomrespektive befattning och aktivt bidra till en läkare utrymning på företaget. Deltagare skall kunna leda kollegor i händelse av en utrymning.

 • - Statistik och bakgrund
 • - Lagen om skydd mot olyckor
 • - Systematiskt brandskyddsarbete
 • - Byggnadstekniskt brandskydd
 • - Tillsyn
 • - Genomgång av SBA-pärm
 • - Genomförande av kortare kvartalskontroll

Vad får du lära dig?

 • - Statistik och bakgrund
 • - Lagen om skydd mot olyckor
 • - Systematiskt brandskyddsarbete
 • - Byggnadstekniskt brandskydd
 • - Tillsyn
 • - Genomgång av SBA-pärm
 • - Genomförande av kortare kvartalskontroll
Visa mer

Föreståndare brandfarlig vara – mindre omfattning

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, är en metod som hjälper arbetsgivaren attleva upp till sitt ansvar och sina skyldigheter enligt Lagen om skydd mot olyckor. SBA är verktyget som säkerställer att brandskyddet håller och framförallt bibehålls påen hög nivå över en längre tid. Med ett väl fungerande SBA blir medarbetarnaengagerade i brandskyddsarbetet,  uppmärksamma på risker och kan ta initiativ föratt snabbt genomföra brandförebyggande åtgärder.

Vem behöver utbildningen?

Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare. (Kurslängd 7 timmar. Övnings- och kursmaterial samt lunch och fika ingår)

Vem behöver utbildningen?

Du som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är i mindre omfattning, såsom skola, restaurang, försäljningsställen, mindre verkstäder och dylikt.

Visa mer

Vad får du lära dig?

Du som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är i mindre omfattning, såsom skola, restaurang, försäljningsställen, mindre verkstäder och dylikt.

 • – Brandteori
 • – Brandfarliga varors egenskaper
 • - Lagen och förordningen om brandfarliga varor
 • - Sprängämnesinspektionens föreskrifter
 • - Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • - Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
 • - Tillsyn och kontrollrutiner
 • - Ansvarsfrågor vid ”Heta Arbeten”
 • - Brandsläckarutrustning
 • - Beredskap vid olyckor

Vad får du lära dig?

Du som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är i mindre omfattning, såsom skola, restaurang, försäljningsställen, mindre verkstäder och dylikt.

 • – Brandteori
 • – Brandfarliga varors egenskaper
 • - Lagen och förordningen om brandfarliga varor
 • - Sprängämnesinspektionens föreskrifter
 • - Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • - Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
 • - Tillsyn och kontrollrutiner
 • - Ansvarsfrågor vid ”Heta Arbeten”
 • - Brandsläckarutrustning
 • - Beredskap vid olyckor
Visa mer
Utbildningar
produkter

Vill du djupdyka?

Fyll i din e-mail adress så skickar vi säkerhetsdatablad och annan intressant information för dig att djupdyka i.

Genom att klicka på skicka accepterar du våra villkor.
Tack. Vi kommer att skicka ett mail med datablad inom kort.
Oops! Something went wrong while submitting the form.