Tillbaka till sidan

Våra utbildningar

Brandfarliga och heta arbeten

Brandfarliga Arbeten är en utbildning för dig som arbetar med moment där det finnsrisk att brand kan uppstå på grund av tillfälliga arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning som exempel lödning, kapning, svetsning eller torkning.

Boka utbildning

Vem behöver utbildningen?

Du som är brandvakt, anställd och/eller entreprenör och som utför brandfarliga arbeten kan gå den här utbildning. Brandfarliga Arbeten vänder sig också till arbetsledare och företagsledare som är beställare eller tillståndsgivare av Brandfarliga Arbeten.

Vad får du lära dig?

 • - Lagstiftning och försäkringskrav
 • - Brandtori
 • - Förebyggande brandkunskap
 • - Riskhantering
 • - Organisation
 • - Säkerhetsregler
 • - Praktisk släckövning
 • - Övning/Grupparbeten
 • - Certifieringstest

HLR & Hjärtstartare

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning för vuxna och hur man använder en defibrillator/hjärtstartare vid ett plötsligt hjärtstopp. Vi lär oss också att behandla en person med luftstopp. (Max antal 12 st och genomförs på ca 2,5 tim)

Boka utbildning

Vem behöver utbildningen?

HLR-utbildningen riktar sig till alla och inga speciella förkunskaper krävs. Utbildningen skall ge deltagarna kunskap och beredskap för att kunna agera vid ett hjärtstopp.

Vad får du lära dig?

 • - De första kritiska minuterna
 • - Kedjan som räddar liv
 • - Kontrollera livstecken
 • - Skapa fri luftväg
 • - Medvetslös person i stabilt sidoläge
 • - Larmning
 • - Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

Fallskydd

Vid arbete på hög höjd gäller i första hand att risken för fall till lägre nivå ska vara förebyggd. Om man inte kan använda skyddsräcken eller annan kollektiv fallskyddsutrustning ska personligt fallskydd användas. Hur detta ska vara utformat regleras i lagar, föreskrifter och standarder.

Boka utbildning

Vem behöver utbildningen?

Personal som använder, eller kan komma att använda, personligt fallskydd.

Vad får du lära dig?

 • - Lagar och föreskrifter
 • - Planering och riskanalys
 • - Produktkategorier
 • - Kollektiv/personligt fallskydd
 • - Förankring, kopplingssystem, skarp kant
 • - Produktkategorier
 • - Kontroll före användning
 • - Räddningsplan
 • - Teoriprov

Utrymningsledare

Är du utsedd till utrymingsledare på din arbetsplats? Den här kursen får du en grundläggande utbildning i hur du ska agera och vad som förväntas av din roll. Kursen kan kompletteras med en utrymningsövning på plats i era lokaler..

Boka utbildning

Vem behöver utbildningen?

Utbildningen riktar sig till de personer som har en aktiv del i utrymningsorganisation i händelse av brand eller annan olycka.

Vad får du lära dig?

Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha kompetens för att kunna agera inom respektive befattning och aktivt bidra till en läkare utrymning på företaget. Deltagare skall kunna leda kollegor i händelse av en utrymning.

 • – Brandteori
 • – Brandfarliga varors egenskaper
 • - Lagen och förordningen om brandfarliga varor
 • - Sprängämnesinspektionens föreskrifter
 • - Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • - Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
 • - Tillsyn och kontrollrutiner
 • - Ansvarsfrågor vid ”Heta Arbeten”
 • - Brandsläckarutrustning
 • - Beredskap vid olyckor

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, är en metod som hjälper arbetsgivaren att leva upp till sitt ansvar och sina skyldigheter enligt Lagen om skydd mot olyckor. SBA är verktyget som säkerställer att brandskyddet håller och framförallt bibehålls på en hög nivå över en längre tid. Med ett väl fungerande SBA blir medarbetarna engagerade i brandskyddsarbetet, uppmärksamma på risker och kan ta initiativ för att snabbt genomföra brandförebyggande åtgärder.

Boka utbildning

Vem behöver utbildningen?

Utbildningen vänder sig till brandskyddsansvariga som ska bedriva SBA-arbete samtbrandskyddskontrollanter som ska genomföra brandskyddskontroller.

Vad får du lära dig?

Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha kompetens för att kunna agera inomrespektive befattning och aktivt bidra till en läkare utrymning på företaget. Deltagare skall kunna leda kollegor i händelse av en utrymning.

 • - Statistik och bakgrund
 • - Lagen om skydd mot olyckor
 • - Systematiskt brandskyddsarbete
 • - Byggnadstekniskt brandskydd
 • - Tillsyn
 • - Genomgång av SBA-pärm
 • - Genomförande av kortare kvartalskontroll

Föreståndare brandfarlig vara – mindre omfattning

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, är en metod som hjälper arbetsgivaren attleva upp till sitt ansvar och sina skyldigheter enligt Lagen om skydd mot olyckor. SBA är verktyget som säkerställer att brandskyddet håller och framförallt bibehålls påen hög nivå över en längre tid. Med ett väl fungerande SBA blir medarbetarnaengagerade i brandskyddsarbetet,  uppmärksamma på risker och kan ta initiativ föratt snabbt genomföra brandförebyggande åtgärder.

Boka utbildning

Vem behöver utbildningen?

Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare. (Kurslängd 7 timmar. Övnings- och kursmaterial samt lunch och fika ingår)

Vem behöver utbildningen?

Du som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är i mindre omfattning, såsom skola, restaurang, försäljningsställen, mindre verkstäder och dylikt.

Visa mer

Vad får du lära dig?

Du som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är i mindre omfattning, såsom skola, restaurang, försäljningsställen, mindre verkstäder och dylikt.

 • – Brandteori
 • – Brandfarliga varors egenskaper
 • - Lagen och förordningen om brandfarliga varor
 • - Sprängämnesinspektionens föreskrifter
 • - Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • - Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
 • - Tillsyn och kontrollrutiner
 • - Ansvarsfrågor vid ”Heta Arbeten”
 • - Brandsläckarutrustning
 • - Beredskap vid olyckor

Vad får du lära dig?

Du som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är i mindre omfattning, såsom skola, restaurang, försäljningsställen, mindre verkstäder och dylikt.

 • – Brandteori
 • – Brandfarliga varors egenskaper
 • - Lagen och förordningen om brandfarliga varor
 • - Sprängämnesinspektionens föreskrifter
 • - Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • - Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
 • - Tillsyn och kontrollrutiner
 • - Ansvarsfrågor vid ”Heta Arbeten”
 • - Brandsläckarutrustning
 • - Beredskap vid olyckor
Visa mer

Var vänlig uppdatera din webbläsare

Sedan den 12e Januari, 2016 har Microsoft slutat uppdatera webbläsaren Internet Explorer.
För att fortsätta använda vår webbplats rekomenderar vi att du uppdaterar till Microsoft Edge eller Google Chrome. Läs mer om Microsofts uttalande genom att klicka här. Om du behöver komma i kontakt med oss omgående går det mycket bra att ringa oss på telefonnummer: 08-663 11 00.

Uppgradera

För ett tryggare samhälle

Samhällsansvar

Idag förväntar sig kunder mer av verksamheter och det ansvar man tar gällande miljö och människa. Vill du vara en av dem som gör mer?

Våra kunder

Vår lösning

Brandsläckning som den borde fungera

Inget tjafs. Inga konstigheter. Vi släcker bränder som de borde släckas, utan kemikalier och sanering.

Tryggare arbetsplatser som bevisat räddar liv

Skapa en tryggare arbetsplats där ni alla kan HLR och säkerställa att ni får utföra heta arbeten. Vi utbildar er.

Bli fri från kemikalier och lita på naturens egna resurser

Slipp onödig sanering och skadliga kemikalier. Med vår naturliga lösning släcker ni bränder med vattendimma.

Se några av våra filmer

Vår teknologi

Vi släcker bränder som man borde, med H2O. Genom att applicera det på rätt sätt får vi vattendimma.

Vår teknik eliminerar värmen och tar på samma gång bort tillgången till syre. Med endast energi kvar, slutar branden.

Komponenter

Ingen sanering

När brand uppstår innebär det ofta dagar av sanering. Vår släckningsmetod kräver ingen sanering utan du kan komma igång med din verksamhet samma dag.

Patenterad T-Rotor

Tack vare vår unika rotor i tuberna blandas luft och vatten innan den möter munstycket som sedan i sin tur fördelar luft och vatten till små partiklar.

Kylande effekt

Vatten kyler. Vattendimma kyler ännu mer och är inte farligt mot eld i olja. Med 40-75 µm små droppar skapas en tät dimma.

Testvinnare

Denna teknik är testvinnare på många sätt. Miljövänlig och helt utan kemikalier, effektiv och visar på mindre risk för återantändning.

Stor bredd

Vi har det mesta med allt från Installerade släcksystem i kök, brandväggar som skapar en kylande ridå till vanliga brandsläckare.

Vattenbaserad

Vi släcker bränder som man borde, med H2O. Genom att applicera det på rätt sätt bildar vi en släckande vattendimma.

Såhär kan det se ut

Utbildningar

Med fler och fler krav på arbetsplatser vill vi göra det enkelt för dig och din verksamhet att säkerställa att ni uppfyller kraven.

För ingen ska behöva vakna upp till en olycka som rubbar tryggheten, erbjuder vi utbildningar inom flera områden, för alla på arbetsplatsen.

Se våra utbildningar

Hitta rätt

Brandfarliga och heta arbeten

Brandfarliga Arbeten är en utbildning för dig som arbetar med moment där det finnsrisk att brand kan uppstå på grund av tillfälliga arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning som exempel lödning, kapning, svetsning eller torkning.

Vem behöver utbildningen?

Du som är brandvakt, anställd och/eller entreprenör och som utför brandfarliga arbeten kan gå den här utbildning. Brandfarliga Arbeten vänder sig också till arbetsledare och företagsledare som är beställare eller tillståndsgivare av Brandfarliga Arbeten.

Vad får du lära dig?

 • - Lagstiftning och försäkringskrav
 • - Brandtori
 • - Förebyggande brandkunskap
 • - Riskhantering
 • - Organisation
 • - Säkerhetsregler
 • - Praktisk släckövning
 • - Övning/Grupparbeten
 • - Certifieringstest
Boka utbildning

HLR & Hjärtstartare

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning för vuxna och hur man använder en defibrillator/hjärtstartare vid ett plötsligt hjärtstopp. Vi lär oss också att behandla en person med luftstopp. (Max antal 12 st och genomförs på ca 2,5 tim)

Vem behöver utbildningen?

HLR-utbildningen riktar sig till alla och inga speciella förkunskaper krävs. Utbildningen skall ge deltagarna kunskap och beredskap för att kunna agera vid ett hjärtstopp.

Vem behöver utbildningen?

HLR-utbildningen riktar sig till alla och inga speciella förkunskaper krävs.Utbildningen skall ge deltagarna kunskap och beredskap för att kunna agera vid etthjärtstopp.

Visa mer

Vad får du lära dig?

 • - De första kritiska minuterna
 • - Kedjan som räddar liv
 • - Kontrollera livstecken
 • - Skapa fri luftväg
 • - Medvetslös person i stabilt sidoläge
 • - Larmning
 • - Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
Boka utbildning

Vad får du lära dig?

 • - De första kritiska minuterna
 • - Kedjan som räddar liv
 • - Kontrollera livstecken
 • - Skapa fri luftväg
 • - Medvetslös person i stabilt sidoläge
 • - Larmning
 • - Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
Visa mer

Fallskydd

Vid arbete på hög höjd gäller i första hand att risken för fall till lägre nivå ska vara förebyggd. Om man inte kan använda skyddsräcken eller annan kollektiv fallskyddsutrustning ska personligt fallskydd användas. Hur detta ska vara utformat regleras i lagar, föreskrifter och standarder.

Vem behöver utbildningen?

Personal som använder, eller kan komma att använda, personligt fallskydd.

Vem behöver utbildningen?

Personal som använder, eller kan komma att använda, personligt fallskydd.

Visa mer

Vad får du lära dig?

 • - Lagar och föreskrifter
 • - Planering och riskanalys
 • - Produktkategorier
 • - Kollektiv/personligt fallskydd
 • - Förankring, kopplingssystem, skarp kant
 • - Produktkategorier
 • - Kontroll före användning
 • - Räddningsplan
 • - Teoriprov
Boka utbildning

Vad får du lära dig?

 • - Lagar och föreskrifter
 • - Planering och riskanalys
 • - Produktkategorier
 • - Kollektiv/personligt fallskydd
 • - Förankring, kopplingssystem, skarp kant
 • - Produktkategorier
 • - Kontroll före användning
 • - Räddningsplan
 • - Teoriprov
Visa mer

Utrymningsledare

Är du utsedd till utrymingsledare på din arbetsplats? Den här kursen får du en grundläggande utbildning i hur du ska agera och vad som förväntas av din roll. Kursen kan kompletteras med en utrymningsövning på plats i era lokaler..

Vem behöver utbildningen?

Utbildningen riktar sig till de personer som har en aktiv del i utrymningsorganisation i händelse av brand eller annan olycka.

Vem behöver utbildningen?

Utbildningen riktar sig till de personer som har en aktiv del i utrymningsorganisation ihändelse av brand eller annan olycka.

Visa mer

Vad får du lära dig?

Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha kompetens för att kunna agera inom respektive befattning och aktivt bidra till en läkare utrymning på företaget. Deltagare skall kunna leda kollegor i händelse av en utrymning.

 • – Brandteori
 • – Brandfarliga varors egenskaper
 • - Lagen och förordningen om brandfarliga varor
 • - Sprängämnesinspektionens föreskrifter
 • - Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • - Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
 • - Tillsyn och kontrollrutiner
 • - Ansvarsfrågor vid ”Heta Arbeten”
 • - Brandsläckarutrustning
 • - Beredskap vid olyckor
Boka utbildning

Vad får du lära dig?

Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha kompetens för att kunna agera inomrespektive befattning och aktivt bidra till en läkare utrymning på företaget. Deltagare skall kunna leda kollegor i händelse av en utrymning.

Visa mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, är en metod som hjälper arbetsgivaren att leva upp till sitt ansvar och sina skyldigheter enligt Lagen om skydd mot olyckor. SBA är verktyget som säkerställer att brandskyddet håller och framförallt bibehålls på en hög nivå över en längre tid. Med ett väl fungerande SBA blir medarbetarna engagerade i brandskyddsarbetet, uppmärksamma på risker och kan ta initiativ för att snabbt genomföra brandförebyggande åtgärder.

Vem behöver utbildningen?

Utbildningen vänder sig till brandskyddsansvariga som ska bedriva SBA-arbete samtbrandskyddskontrollanter som ska genomföra brandskyddskontroller.

Vem behöver utbildningen?

Utbildningen vänder sig till brandskyddsansvariga som ska bedriva SBA-arbete samtbrandskyddskontrollanter som ska genomföra brandskyddskontroller.

Visa mer

Vad får du lära dig?

Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha kompetens för att kunna agera inomrespektive befattning och aktivt bidra till en läkare utrymning på företaget. Deltagare skall kunna leda kollegor i händelse av en utrymning.

 • - Statistik och bakgrund
 • - Lagen om skydd mot olyckor
 • - Systematiskt brandskyddsarbete
 • - Byggnadstekniskt brandskydd
 • - Tillsyn
 • - Genomgång av SBA-pärm
 • - Genomförande av kortare kvartalskontroll
Boka utbildning

Vad får du lära dig?

 • - Statistik och bakgrund
 • - Lagen om skydd mot olyckor
 • - Systematiskt brandskyddsarbete
 • - Byggnadstekniskt brandskydd
 • - Tillsyn
 • - Genomgång av SBA-pärm
 • - Genomförande av kortare kvartalskontroll
Visa mer

Föreståndare brandfarlig vara – mindre omfattning

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, är en metod som hjälper arbetsgivaren attleva upp till sitt ansvar och sina skyldigheter enligt Lagen om skydd mot olyckor. SBA är verktyget som säkerställer att brandskyddet håller och framförallt bibehålls påen hög nivå över en längre tid. Med ett väl fungerande SBA blir medarbetarnaengagerade i brandskyddsarbetet,  uppmärksamma på risker och kan ta initiativ föratt snabbt genomföra brandförebyggande åtgärder.

Vem behöver utbildningen?

Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare. (Kurslängd 7 timmar. Övnings- och kursmaterial samt lunch och fika ingår)

Vem behöver utbildningen?

Du som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är i mindre omfattning, såsom skola, restaurang, försäljningsställen, mindre verkstäder och dylikt.

Visa mer

Vad får du lära dig?

Du som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är i mindre omfattning, såsom skola, restaurang, försäljningsställen, mindre verkstäder och dylikt.

 • – Brandteori
 • – Brandfarliga varors egenskaper
 • - Lagen och förordningen om brandfarliga varor
 • - Sprängämnesinspektionens föreskrifter
 • - Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • - Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
 • - Tillsyn och kontrollrutiner
 • - Ansvarsfrågor vid ”Heta Arbeten”
 • - Brandsläckarutrustning
 • - Beredskap vid olyckor
Boka utbildning

Vad får du lära dig?

Du som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är i mindre omfattning, såsom skola, restaurang, försäljningsställen, mindre verkstäder och dylikt.

 • – Brandteori
 • – Brandfarliga varors egenskaper
 • - Lagen och förordningen om brandfarliga varor
 • - Sprängämnesinspektionens föreskrifter
 • - Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • - Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
 • - Tillsyn och kontrollrutiner
 • - Ansvarsfrågor vid ”Heta Arbeten”
 • - Brandsläckarutrustning
 • - Beredskap vid olyckor
Visa mer
produkter

Våra ledord

Med stor nyfikenhet

Vi tror att nyckeln till utveckling är nyfikenhet och att vara öppen i sinnet vilket vi lever efter var dag. För oss är det viktigt att förstå våra kunder.

Med stort engagemang

Vi tar oss inte an något där vi inte kan ge 100% av oss själva. Vi värderar varenda relation då den ger oss insikt och förståelse.

Med kunden i fokus

Vi är enormt fokuserade på att hitta rätt lösning för rätt kund och utvecklar produkter baserat på verkligheten. Vi tror på att en nära dialog skapar bästa leverans.

Från en liten by uppe i norr till effektiv brandsläckning i hela landet

Kontakt

Torgny

torgny@bjbrandteknik.se
070-632 53 75

Magnus

magnus@bjbrandteknik.se
070-190 34 11

Nyfikenhet

01

Vi tror att nyckeln till utveckling är nyfikenhet och att vara öppen i sinnet vilket vi lever efter var dag. För oss är det viktigt att förstå våra kunder för att också komma med bästa lösningen.

Engagemang

02

Vi tar oss inte an något där vi inte kan ge 100 % av oss själva. Vi värderar varenda relation då den ger oss insikt och förståelse.

Nytänkande

03

Nytänkande var grunden till att vi startade vår produktserie Ekomist. Vi kombinerade banbrytande teknologi och kemi som tillsammans blev helt unik. Vi fortsätter den resan och ser alltid möjligheter som kommer längs vägen. På så sätt stannar vi aldrig upp.

Kundfokus

04

Vi är enormt fokuserade på att hitta rätt lösning för rätt kund och utvecklar produkter baserat på verkligheten. Vi tror på att en nära dialog skapar bästa leverans.

VÅRA LEDORD

Kontaktformulär

Fyll i formuläret och tryck sedan på knappen nedan. Vi återkommer så snart som möjligt.

Tack för ditt meddelande. Vi återkommer så snart vi kan.
Oops! Something went wrong while submitting the form.